el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem:

TOT3D és una empresa dedicada a la venda d'informàtica.

E-mail de contacte: admin@tot3d.com

usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús de el portal

www.tot3d.com proporciona l'accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a TOT3D, o a tercers als quals l'USUARI pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que TOT3D ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics de TOT3D, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de TOT3D per si o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

L'usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits en l'apartat anterior sense autorització expressa de TOT3D.

L'usuari s'abstindrà d'emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització de el lloc web i / o els seus continguts.

TOT3D no es responsabilitza el possible ús inapropiat que tercers realitzin d'aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. L'ús dels continguts que pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. TOT3D s'exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. TOT3D es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

TOT3D no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l'portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

modificacions

TOT3D es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seu portal.

Enllaços

En el cas que en nom de l'domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, TOT3D no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TOT3D assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc